78 ગુજરાત સુવિચાર તે હૃદયને સ્પર્શે – Gujarati Suvichar || Suvichar Images

2
137

Gujarati Suvichar Download

Gujarati Suvichar Download

ધુપ બહુત હી કામ આઇ કામયાબી કે સફર મેં છાંવ મેં અગર હોતે તોસો ગયે હોતે . .

Gujarati Suvichar For Students

લોગોં પર ભરોસા કરતે સમય થોડા સાવધાન રહીએ ક્યાંકી ફિટકરી ઔર મિશ્રી ( સાકર ) દોનોં એક જૈસે દિખાઇ દેતે હૈ .

Gujarati Suvichar Good Morning

પોતાની ઓળખાણ બતાવવા માં સમય બરબાદ ન કરો મહેનત કરો સમય ખુદ તમારી ઓળખાણ બીજાને કરાવશે .


Gujarati Suvichar Image

Gujarati Suvichar Image (2)

અત્યારના છોકરાઓને ડેરીમિલ્ક , હોરલીક્સ , બોર્નવિટા વગેરેની જરૂર ‘ પડે છે બાકી આપણે તો પાટીમા લખવાની પેન ‘ ખાઈને જ મોટા થઈ ગયા .

Gujarati Suvichar Image

‘ પૈસા માં જ સુખ છે એમ માનનારા વ્યક્તિઓ માટે આ નાનકડો પ્રશ્ન ‘ કેટલા રૂપિયા હોય એ વ્યક્તિ સુખી ગણાય

Gujarati Suvichar In Gujarati Language

ઉમ્મીદ કભી હમેં છોડકર નહીં જાતી બક્કી જલદબાજી મેં હમ હી ઉસ છોડ દેતે હૈ , . !


Gujarati Suvichar Life

Gujarati Suvichar Life

હમારી ઉપલબ્ધિમાં મેં દુસરો કા ભી થોડા યોગદાન હો સકતા હૈ ક્યાંકી સમંદર મેં ભલે પાની અપાર હૈ પર સચ યહી હૈ કી વો ભી નદીઓ કા ઉધાર છે .

Gujarati Suvichar New

‘ ઈશ્વરે બનાવેલ આ સૃષ્ટી ‘ ખજાનાથી ભરેલી છે . ‘ પણ ચોકીદાર એક પણ નથી , ‘ સિસ્ટમ એવી ગોઠવી કે આ દુનિયામાં અબજો માણસો જન્મ અને મૃત્યુ પામે ‘ પણ કોઈ અહીંયાથી ‘ એક સળી પણ લઈ જઈ શકે નહીં , ‘ ખાલી હાથે આવે અને ખાલી હાથે જાય ‘

Gujarati Suvichar Photo (2)

સમજદાર ” એક મેં હી હું બાકી સબ નાદાન , બસ સી ” રામ ” મેં ઘુમ રહા હૈ આજકલ હર હંસાન .


Gujarati Suvichar Photo

Gujarati Suvichar Photo

કચરે કી ભી જગહ બદલતી હૈ તુમ તો ફિર ભી ઇન્સાન ‘ હો તુમ્હારે ભી દીન આયેંગે . બસ મહેનત જારી રખો .

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here